2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       wdż #WD3 23  
1 8:00- 8:45     religia WJ 3 witr. i apl.-1/2 JJ 10
urządzenia-2/2 KU 2
syst.oper.-1/2 TW 10
2 8:55- 9:40 j.niemiecki-1/4 AK 4   progr.apl.in-1/2 SP 8
urządzenia-2/2 KU 2
witr. i apl.-1/2 JJ 1
progr.apl.in-2/2 SP 9
r_informat.-1/2 TW 10
3 9:50-10:35 j.angielski 19 j.włoski-2/4 #WŁ3 18
j.francuski-4/4 #FR2 26
urządzenia-1/2 KU 2
witr. i apl.-2/2 SP 9
progr.apl.in-1/2 SP 9
r_informat.-2/2 TW 10
r_matematyka MR 13
4 10:50-11:35 mon.i eksp.u-1/2 TW 10
adm..sys.ope-2/2 ZF 11
j.niemiecki-1/4 AK 6
j.włoski-2/4 #WŁ3 18
j.francuski-4/4 #FR2 26
j.angielski 19 wf-1/2 #GZ2 sgkor
wf-2/2 #SR2 sg2
j.polski PJ 4
5 11:45-12:30 mon.i eksp.u-1/2 TW 10
proj. i mon.-2/2 ZF 11
j.ang.zawod. BP 5 urządzenia-1/2 KU 2
progr.apl.in-2/2 SP 9
wf-1/2 #GZ2 sg1
wf-2/2 #SR2 sg2
j.polski PJ 4
6 12:40-13:25 godz.wych TP 1 r_matematyka MR 13 j.polski PJ 4 r_matematyka MR 13  
7 13:35-14:20 proj. i mon.-1/2 ZF 11
mon.i eksp.u-2/2 TW 10
r_informat.-1/2 TW 10
sieci komp.-2/2 TP 1
historia PJ 4 r_matematyka MR 13  
8 14:30-15:15 adm..sys.ope-1/2 ZF 11
mon.i eksp.u-2/2 TW 10
sieci komp.-1/2 TP 1
syst.oper.-2/2 TW 10
wf sg1 religia WJ 13  
9 15:25-16:10 syst.oper.-1/2 TW 10
witr. i apl.-2/2 SP 9
r_informat.-2/2 TW 10   projekt  
10 16:15-17:00   syst.oper.-2/2 TW 10   projekt  
11 17:05-17:50       projekt  
12 17:55-18:40       projekt  
Drukuj plan
wygenerowano 12.12.2019
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum