sg2 wf
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50          
1 8:00- 8:45 3B-2/2 wf
  GM 2A-3/3,2THI wf
  AB 1IPp-1/3,1HRp-1/3 wf
2 8:55- 9:40 3B-2/2 wf
  GM 3A-2/2,3TEO-2/2 wf
  GM 4TI-3/3,4THE-3/3 wf
3 9:50-10:35 KT 1Ag-1/2,1Bg-1/2 wf
      KT 4THE-2/3 wf
4 10:50-11:35     KT 1Ap-4/5,1HRp-4/5 wf
2THI-1/2,2TI-2/2 wf
GM 3TI-2/2 wf
5 11:45-12:30     KT 1Ap-4/5,1HRp-4/5 wf
2THI-1/2,2TI-2/2 wf
1Bp-2/2 wf
6 12:40-13:25 KT 2A-2/4,2B-2/4 wf
3TI-1/3,3TEO-1/3 wf
AB 1Ag-4/4,1Bg-4/4,1HEg-4/4 wf
AB 3A-3/4,3B-3/4 wf
1IPg-1/3,1HEg-1/2 wf
7 13:35-14:20 KT 2A-2/4,2B-2/4 wf
3TI-1/3,3TEO-1/3 wf
1Ag-2/4,1Bg-2/4,1IPg-j1,1HEg-2/4 wf
3A-1/4,3B-1/4 wf
 
8 14:30-15:15   4TI-2/3,4THE-1/2 wf
     
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum