1HEg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       j.hiszpański-2/4 #H2g 19  
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 KU 2
informatyka-2/2 TW 10
    j.polski LN 7 r_matematyka-1/2 RE 29
r_angielski-2/2 KL 19
2 8:55- 9:40 r_matematyka-1/2 RE 29
matematyka-2/2 JF 31
  j.niemiecki-1/4 Do 33
wf-4/4 #G11 sgkor
religia EK 4 pprzed MA 22
3 9:50-10:35 syst komp w-1/2 JZ 8
podst hotela-2/2 MA 22
  j.niemiecki-1/4 Do 33
wf-4/4 #G11 sg1
praca biur-1/2 JZ 8
j.obcy hot.-2/2 KL 19
geografia EW 12
4 10:50-11:35 edb HS 29   fizyka MM 6 chemia AD 17 gosp zasob r-1/2 LD 2
obsł.konsum.-2/2 EM 27
5 11:45-12:30 j.polski LN 7 j.włoski-3/4 #W2g 32 podst.ekonom-1/2 ER 19
org usł doda-2/2 AG 31
j.angielski-j1 JK 18
r_angielski-j2 KL 19
syst komp w-1/2 JZ 8
org pracy pi-2/2 AG 26
6 12:40-13:25 godz.wych LN 7 j.hiszpański-2/4 #H2g 5
j.włoski-3/4 #W2g 31
wf-2/4 #SR7 sg1
wf-3/4 #FT5 sgkor
wf-4/4 #GZ9 sg2
r_matematyka-1/2 RE 29
matematyka-2/2 JF 31
wf-1/2 #W10 sg2
wf-2/2 #W11 sg1
7 13:35-14:20 biologia EF 23 wok GB 28 wf-2/4 #SR7 sg2
wf-3/4 #FT5 sgkor
wf-4/4 #GZ9 sg1
wos GS 29 plan przeds-1/2 JZ 8
czyst i porz-2/2 MA 22
8 14:30-15:15 tech kom pra-1/2 JZ 8
usł.żyw.w ho-2/2 EM 5
gosp zasob r-1/2 LD 6
usł.żyw.w ho-2/2 EM 13
  pprzed MA 22 j.angielski-j1 JK 18
9 15:25-16:10 historia GS 23 religia EK 30      
10 16:15-17:00   bezp pracy ER 6      
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum