1HEg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       j.hiszpański-2/4 #H2g 19 wdż #ŻTg 23
1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 KU 2
informatyka-2/2 TW 10
    godz.wych LN 7 r_matematyka-1/2 RE 29
r_angielski-2/2 KL 19
2 8:55- 9:40 r_matematyka-1/2 RE 29
matematyka-2/2 JF 3
  j.niemiecki-1/4 Do 5
wf-4/4 #G11 sgkor
religia EK 4 pprzed MA 22
3 9:50-10:35 podst.ekonom-1/2 ER 6
podst hotela-2/2 MA 22
  j.niemiecki-1/4 Do 6
wf-4/4 #G11 sg1
praca biur-1/2 JZ 8
j.obcy hot.-2/2 KL 19
geografia EW 12
4 10:50-11:35 edb HS 13   fizyka MM 6 chemia AD 17 gosp zasob r-1/2 LD 18
obsł.konsum.-2/2 EM 20
5 11:45-12:30 j.polski LN 7 j.włoski-3/4 #W2g 5 syst komp w-1/2 JZ 8
org usł doda-2/2 AG 26
j.angielski-j1 JK 30
r_angielski-j2 KL 19
syst komp w-1/2 JZ 8
org pracy pi-2/2 AG 23
6 12:40-13:25 j.polski LN 7 j.hiszpański-2/4 #H2g 18
j.włoski-3/4 #W2g 5
wf-2/4 #SR7 sg1
wf-3/4 #FT5 sgkor
wf-4/4 #GZ9 sg2
r_matematyka-1/2 RE 29
matematyka-2/2 JF 6
wf-1/2 #W10 sg2
wf-2/2 #W11 sg1
7 13:35-14:20 biologia EF 23 wok GB 28 wf-2/4 #SR7 sg2
wf-3/4 #FT5 sgkor
wf-4/4 #GZ9 sg1
wos GS 29 plan przeds-1/2 JZ 8
czyst i porz-2/2 MA 22
8 14:30-15:15 pprzed MA 22 gosp zasob r-1/2 LD 6
usł.żyw.w ho-2/2 EM 13
  bezp pracy ER 6 j.angielski-j1 JK 22
9 15:25-16:10 tech kom pra-1/2 JZ 8
usł.żyw.w ho-2/2 EM 3
religia EK 30   historia GS 3  
10 16:15-17:00   etyka #E1g 30      
11 17:05-17:50   etyka #E1g 30      
Drukuj plan
wygenerowano 2019-09-24
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum