2THI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:05- 7:50       wdż #WD3 23  
1 8:00- 8:45 progr.apl.in-1/2 SP 9
dzrecep-2/2 MA 22
j.polski-2/2 PS 30 wf #WF2 sg2 j.polski-1/2 PS 30 godz.wych GM 22
2 8:55- 9:40 mon.i eksp.u-1/2 TW 10
dzrecep-2/2 MA 22
podst.dz.prz-2/2 MA 22 r_matematyka-1/2 RE 29
r_geografia-2/2 AM 22
urządzenia-1/2 KU 2
dzrecep-2/2 MA 22
proj. i mon.-1/2 ZF 11
j.polski-2/2 PS 30
3 9:50-10:35 r_matematyka-1/2 RE 29
mark.usług-2/2 ER 6
j.niemiecki-1/4 Do 23
j.włoski-2/4 #WŁ3 18
j.francuski-4/4 #FR2 26
r_matematyka-1/2 RE 29
j.polski-2/2 PS 30
syst.oper.-1/2 JJ 1
dzrecep-2/2 MA 22
j.polski-1/2 PS 30
r_geografia-2/2 AM 19
4 10:50-11:35 r_wos-1/2 ZP 33
r_angielski-2/2 KL 19
j.niemiecki-1/4 Do 23
j.włoski-2/4 #WŁ3 18
j.francuski-4/4 #FR2 26
j.polski-1/2 PS 30
matematyka-2/2 RE 29
wf-1/2 #SR2 sg2
wf-2/2 #GZ3 sg1
j.ang.zawod.-1/2 BP 32
tech.pr.w ho-2/2 AG 18
5 11:45-12:30 historia PJ 4 mon.i eksp.u-1/2 TW 10
obsł.inform--2/2 JZ 8
adm..sys.ope-1/2 ZF 11
matematyka-2/2 RE 29
wf-1/2 #SR2 sg2
wf-2/2 #GZ3 sgkor
r_matematyka-1/2 RE 29
r_geografia-2/2 AM 5
6 12:40-13:25 religia WJ 28 j.angielski-1/2 JK 18
r_angielski-2/2 KL 19
urządzenia-1/2 KU 2
tech.pr.w ho-2/2 AG 33
syst.oper.-1/2 JJ 1
mark.usług-2/2 ER 26
j.angielski-1/2 JK 18
r_angielski-2/2 KL 19
7 13:35-14:20 religia WJ 13 r_wos-1/2 ZP 22
r_angielski-2/2 KL 19
tech.pr.w ho-2/2 AG 33 witr. i apl.-1/2 JJ 1
org.pr.w hot-2/2 AG 33
sieci komp.-1/2 TP 1
org.pr.w hot-2/2 AG 18
8 14:30-15:15 progr.apl.in-1/2 SP 9   obsł.inform--2/2 JZ 8 witr. i apl.-1/2 JJ 1 wf-Ch GM sg1
9 15:25-16:10       projekt  
10 16:15-17:00       projekt  
11 17:05-17:50       projekt  
12 17:55-18:40       projekt  
Drukuj plan
wygenerowano 03.03.2020
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum